Derneğimizin ilk hedefi kazaların önlenmesi ve yeni omurilik felçlerinin oluşmamasıdır. Yapılan araştırmalar ülkemizde her yıl 5.000 civarında omurga travması vakasının olduğu, bunların ortalama 3000 tanesinin omurilik felçlisi durumuna geldiğini göstermektedir. Sözü edilen bu felçlerin oluşmasındaki en temel faktör; kaza sonrasında yapılan yanlış müdahale, yanlış taşıma ve kullanılması gereken (boyunluk, sedye vb) bazı yardımcı malzemelerin kullanılmayışıdır. Zira omurga kırıkları dışarıdan bakıldığında (diğer kırıklar gibi)anlaşılamamaktadır. İşte bu sebeple derneğimiz, omurilik felçlerini asgariye indirmek amacıyla kaza sonrasındaki omurga hasarlarını önleyici boyunluk üretimine başlatmıştır. Boyunlukların üretiminde daha önce kaza sonucu felç olan omurilik felçlisi üyelerimiz görev almakta ve bu sayede aynı zamanda mesleki ve sosyal anlamda rehabilite olmaktadırlar.

Bu bakımdan, patenti derneğimize ait olan temin edeceğiniz bir boyunluk, sadece bir insanın hayatını kurtarmayacak, bunun yanında omurilik felçlilerinin sosyal ve mesleki açıdan rehabilitasyonuna da katkıda bulunmuş olacaksınız.

Sponsorlarımız / Destekçilerimiz