Adalete Erişim Sempozyumu

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 19 Kasım tarihinde Bakırköy Wow Otelinde “Adalete Erişim; Yargının Engelliye Bakış Açısı, Engellinin Yargıya Bakış Açışı” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirmiştir


Adalete erişim hakkı, çağdaş demokratik ülkelerde yaşamsal öneme sahip bir haktır. Zira sosyal ve kültürel yaşamda uğranılan adaletsizliklerin yasal yollarla giderilmesi için başvurulacak mekanizmalara erişimin sağlanması, bu mekanizmalarda görevli ve sorumlu yetkililerin, engellinin pratikte yaşanan hak ihlalleri konularında bilinçlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

Sempozyumun amacı: Engellilerin yaşamın her alanında karşılaştıkları problemlerin bilinmesine hizmet etmek ve yargı görevlilerine bu konulardaki başvurularda alacakları kararlara yansıması bakımından olumlu katkı sağlamaktır. Sempozyum atölye çalışması doğrultusunda elde edilecek sonuç bildirgesinin önümüzdeki süreçte ulusal mevzuat ve uygulamalarına olumlu katkı sağlayacağı ve yön vereceği düşüncesindeyiz. 

Açılış konuşmaları ile başlayan Adalete Erişim sempozyumu, ardından engelli bireylerin adalete erişimi önündeki sorunlarının çözülmesine hizmet edecek iki oturum ile devam etti. Yargı mensuplarının ve ilgili karar vericilerin konuşma yaptığı her oturum, 15 dakikalık soru-cevap faslı ile pekiştirildi. Konuşma sürelerine uyulması ve konuların dışına çıkılmaması amacı ile sempozyum moderatörlüğünü Pr.Dr Murat Engin gerçekleştirdi

Oturum konuşmaları sonrasında 3 gruplu Atölye Çalışması gerçekleştirildi ve yetkili kurum ve kuruluşlara sunulacak olan bir Sonuç Bildirgesi hazırlandı.

 

Program Akışı

09:00 - Kayıt

09:45 - Açılış Konuşmaları

TOFD Başkanı Ramazan BAŞ

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Ayrımcılıkla Mücadele ve Hukuk Sekreteri Yusuf DEMİR

İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyon Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Süreyya TURAN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başkan Danışmanı Dr. Aylin ÇIFTÇİ

10:00 – 11:00 - 1. Oturum

Moderatör: Prof.Dr Murat ENGİN – Galatasaray Üniversitesi İş Hukuku ABD

 

1 – Mevzuatın tartışılması

 Av. Hülya KESİM – TOFD Yönetim Kurulu Üyesi

2 – Uluslararası mevzuatın karşılaştırılması

Dr. Gonca AYDINÖZ ÇELİK – T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Hukuku Başkanlığı

3 – Mevzuat doğrultusunda yargının engelliye bakış açısı ve engellinin yargıya bakış açısı

Mustafa Hakan UYAR – Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Vekili

4 – Cezaevlerinde engellilerin durumu

Ferhat TUNCAY –  Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdareci

 

15 dakika soru - cevap

11.15 - 11.30: Kahve Molası  

11.30 - 12.30 - 2. Oturum

Moderatör: Prof.Dr Murat ENGİN – Galatasaray Üniversitesi İş Hukuku ABD

 

1 – Emsal davaların değerlendirilmesi

 (Eğitim, sağlık ve iş hukuku alanlarında mevcut emsal davalar)

Şule ÜRKER –  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kalite Geliştirme Daire Başkanı

2 –  Bir Davanın Analizi

 Av. Figen ERBEK – İstanbul Barosu Avukat

3 –  Engelli Haklarının Konu Edildiği Davaların Sürecinin Hızlandırılması

(Adil yargılanma hakkı kapsamında uzun süren yargılamalar)

Ramazan BAŞ –  TOFD Başkanı

 

15 dakika soru - cevap

12:45 – 13:30 Öğlen Yemeği

13:30 - Çalıştay / Atölye Çalışmaları

1. Grup: Adalete erişimin önünde mevzuatta yer alan engellerin tespiti ve çözüm önerileri

Atölye sorumluları: Av. Hülya KESİM -TOFD Yönetim Kurulu Üyesi, Oktay CİNDİOĞLU-Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi

 

2. Grup: Adalete erişim hakkının etkin bir şekilde kullanılması yönünden bireylerin ve kurumların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri

Atölye sorumluları: Av. Cemal DONAT- İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkanı

 

3. Grup: Fiziki erişim engelinin adalete erişim hakkına olan etkileri ve çözüm önerileri

Atölye sorumluları: Ebrize ÇELTİKÇİ - Bakırköy Çocuk Masası Platformu Yürütme kurulu Başkanı ve ÇHZD Dernek Başkanı; Seda ORMAN- Adalet BakanlığıTeknik İşler Daire Başkanlığı

 

14:10 – 14:40 Kahve Molası

14:40 – 15:40 Sonuç bildirgesi hazırlanması

15:40 – 16:20 Sonuç bildirgelerinin sunumu