Ağaç Yaşken Eğilir


PROJE HAKKINDA

Projenin Uygulama Süresi: 01.10.2018-01.10.2019
Projenin Sahibi: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)
Proje Ortakları:
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
 • Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği 
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bakırköy Şubesi
 

PROJENİN AMAÇLARI

 1. Üniversite Öğrencileri Desteklenir: Farklı alanlarda eğitim gören (Tıp, hukuk, mimarlık, endüstri mühendisliği, işletme, iletişim, sosyoloji, psikoloji, eğitim) 150 üniversite öğrencisinin mesleki ve kişisel gelişimi desteklenir.
 2. STK’ların Sivil Statüleri Desteklenir: Sivil toplumda genç gönüllü yönetimi kılavuzu hazırlanır ve açık kaynak olarak paylaşılır.
 3. TOFD Genç Gönüllü Yönetim Sistemi Desteklenir: Kazan-kazan prensibiyle hazırlanan proje kapsamında gönüllülerin yetenek/becerileri ile TOFD’nin ihtiyaçları birleştirilerek kamusal fayda arttırılır.
 

PROJENİN HEDEF GRUP & NİHAİ YARARLANICILARI

 1. Proje ortağı üniversiteler başta olmak üzere öğrenimine devam eden 150 üniversite öğrencisi.
 2. TOFD çalışan ve gönüllüleri.
 3. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yöneticileri.
 4. Sivilleşen ve sorunlara dayanışmacı yaklaşımı benimseyen toplum.
 

PROJE FAALİYETLERİ

 1. Proje ekibi ve danışma kurulunun oluşturulması.
 2. «Genç Gönüllü İhtiyaçları Çalıştayı’nın» düzenlenmesi.
 3. İstanbul’daki üniversitelerde proje tanıtım toplantılarının düzenlenmesi.
 4. TOFD Genç Gönüllü Yönetim Sisteminin kurulması.
 5. TOFD İnsan kaynakları eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.
 6. Genç Gönüllü Oryantasyon Programının hazırlanması.
 7. Genç Gönüllü Oryantasyon Programının uygulanması.
 8. Proje tanıtım ve görünürlük çalışmalarının yapılması.
 9. Raporlama
 

Tamamlanan Proje Faaliyetleri Aye Tanıtım Sunumları Aye Oryantasyon Eğitimleri