EFE

Employment for Everyone (Herkes için İstihdam)

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin koordinatörü olduğu ve Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo da Vinci Ortaklık Programı tarafından desteklenen Employment for Everyone (Herkes için İstihdam) isimli projemiz Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Slovenya ve İtalya ortak çalışmasıyla 1 Ağustos 2012 - 1 Ağustos 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Engellilerin mesleki eğitimleri ve istihdamları konusunda araştırmalar yaparak ve bu alanda faaliyette olan güzel örnekleri keşfederek, bir web sayfası oluşturmak ve engelli istihdamını teşvik edip, kendi bünyelerinde engelli istihdam edecek kurumlara yönelik kılavuz görevi görmek amacıyla bu proje hayata geçirilmiştir.

Proje web sitesi: www.employmentforeveryone.org

Proje Koordinatörü: Burak Keskin

E-Mail: burak.keskin@tofd.org.tr

 

Proje Koordinatörü Kurum:

Türkiye – Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Proje Ortağı Kurumlar:

Türkiye – İstanbul Valiliği Dış İlişkiler Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

Türkiye – Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM)

Bulgaristan - Industry Watch Group Ltd. (Endüstri İzleme Grubu Ltd.)

İtalya – Associazione Centro Studi Cittàdi Foligno (Foligno Şehri Araştırma Merkezi)

Yunanistan – Clarus Advisory Services (Clarus Danışmanlık Hizmetleri)

Slovenya - Chamber of Commerce and Industry of Slovenia Institute for business education ( Slovenya Sanayi ve Ticaret Odası Mesleki Eğitim Enstitüsü)
 

1. İhtiyaç Analizi (İngilizce)

​2. İyi Örnekler (İngilizce)

3. Birleştirilmiş Rapor (İngilizce)

4. Engelli Bireylerin İstihdamı Rehberi (İngilizce)