“Engelli Ayrımcılığı İle Mücadelede İzleme” Projesi

‘Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme, Belgeleme ve Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi’  Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Finanse Edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Yararlanıcı Olduğu «Siyasi Kriterler Hibe Programı: Sivil Toplum Diyaloğu- III» Hibe Programı Kapsamında Desteklenmektedir. Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde 15 Ekim 2014 – 14 Ekim 2015 tarihleri arasında yürütülen projenin ortakları arasında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve ASPAYM-Madrid (İspanya Madrid Omurilik Felçlileri Derneği) bulunmaktadır.

“Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme, Belgeleme ve Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin hedefi engelli hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının izleme, belgeleme ve raporlama metotları ve araçlarıyla ayrımcılığa karşı mücadelede kapasitelerinin geliştirilerek, ayrımcılıkla etkili şekilde mücadele etmelerini sağlamaktır. Projenin eş-başvuran kuruluşu olan ASPAYM-MADRID aracılığı ile AB üyesi İspanya’da engelli ayrımcılığının izlenmesi, belgelendirilmesi ve raporlandırılması metotları ve araçları hakkında iyi uygulama örneği olarak bilgi sahibi olunmuştur.

 

Proje Kapsamında Yapılması Öngörülen Faaliyetler:

1- Engelli hakları alanında çalışan 15 STK’dan oluşan “Engelli Ayrımcılığı İzleme Platformu’nun” Oluşturulması

2- ASPAYM-MADRID Tarafından Platformu oluşturan 15 STK’nın İkişer Temsilcisinden Toplam 30 Engelli Hakları Savunucusuna “İzleme, Belgeleme ve Raporlama Metot ve Araçları” Eğitiminin Verilmesi ve Vaka/Fiil İzlemesi Yapılması

3- “Manual Oluşturma Çalışma Grubu” Çalışmaları

4- Manual Oluşturma Çalışma Grubu’nun Proje Eş-başvuran Kuruluşu ASPAYM-MADRID’e Çalışma Gezisi Gerçekleştirmesi

5- “Manual Oluşturma Çalışma Grubunun” kitapçık oluşturma çalışmalarına rehber olması için UN OHCHR’nin uluslararası kuruluşlar ve ve insan hakları örgütleri/aktivistleri için oluşturduğu “Training Manual on Human Rights” ve “Human Rights Training: A Manual on Human Rights Training Methodology” yayınlarının Türkçe’ye çevrilmesi

6- “Manual Oluşturma Çalışma Grubunun” nihai çıktı olarak “Engelli Ayrımcılığı İzleme, Belgeleme ve Raporlama” kitapçığını oluşturması ve ilgili kitapçığın İngilizce’ye çevrilmesi ve Türkçe-İngilizce basımının bir arada gerçekleştirilmesi

7- Platformun engelli ayrımcılığına karşı yasa önerisi geliştirmek üzere iki çalıştay gerçekleştirmesi

8- Proje Genel Değerlendirme ve Kapanış Toplantısı