Engelli Hakları

KDV Kanunu m.17/4-s’ye göre; “Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.” KDV istisnası kapsamındadır. Bunlar haricindeki tedavi ve terapilere ilişkin herhangi bir muafiyet veya istisna tanınması için mevzuatta değişiklik yapılması gerekmektedir.

(Bu konu hakkında TOFD çalışmalar yürütmektedir.)