Erişilebilirlik Kentsel Tasarımın Önemi Nedir?

KENTSEL TASARIM NEDİR?

 
Kentsel tasarım, kentsel yaşamın fiziksel kurgusunu şekillendirmek üzere benimsenmiş multi-disipliner bir “mekan kurma” sanatıdır. Kentsel tasarım, planlama disiplinin uygulamaya yönelik çözümlemelerini içermektedir.

Tasarım süreci sosyal ve finansal süreçleri anlamak ve toplumsal yaşamda kalite yaratmaya yönelik kullanmak üzerine kuruludur

 

KENTSEL TASARIMIN UYGULAMA ALANLARI

 
Kentsel Tasarım disiplini, kent estetiğine, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine yönelik olarak kent mekanındaki fiziksel ve  işlevsel düzenlemeleri içermektedir.

 

Kentsel Tasarım Projelerinin ele aldığı başlıca alanlar

1.Kamusal alanların tasarlanması
2.Yarı kamusal alanların tasarlanması