Fransız Lape Hastanesi

Çalışanlarımız - Üyelerimiz ve Birinci dereceden yakınları bu indirimlerden faydalanabilir.

Not: İndirimlerden faydalanmak için hastaneye gidildiğinde TOFD Üyelik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.
TTB: Türk Tabipler Birliği
TDB: Türk Dişhekimleri Birliği
 

Psikiyatri Muayene %20 Cari
Psikolog Muayene %20 Cari
Dahiliye Muayene %20 Cari
Nörolojik Muayene %20 Cari
Diyetisyen  %20 Cari
Müşahade %20 Cari
Normal Oda Tek Kişi Yatak + Medikal Bakım %20 Cari
Yatan Hasta için Konsültasyon Ücreti %20 Cari
Dışarıdan Konsültasyon Ücreti %20 Cari
Yatan Hasta Refekatçı Ücret Günlük %20 Cari
Bağımlılık Servis Yatan ve Medikal Bakım %20 Cari
ROSRSCHACH Testi %20 Cari
MMPI Testi %20 Cari
Nöropsikolojik Testler %20 Cari
Zeka Testi %20 Cari
Moxo %20 Cari
Tat %20 Cari
ECT Anestezi Dahil %20 Cari
EKG  %20 Cari
Refekat Gözlem Bakım Hizmeti 12 Saat Saati: 22 ₺
Enjeksiyon Uygulama Cari Cari
İlaçlar Etiket Fiyatı
Malzemeler Etiket Fiyatı
Laboratuvar TTB %10
TMS %20 Cari
EMG %20 Cari
EEG %20 Cari
Görüntüme TTB %10
Ağız ve Diş Sağlığı TDB %20
Muayene ve Panoramik Film Ücretsiz
Ofis tipi Diş Beyazlatma TDB %20
İmplant Amerikan TDB %20
Yerli Malı İmplant TDB %20