Handicap International Projesi

Handicap International – Türkiye Programı tarafından desteklenen ve 17 Haziran 2000 ve 17 Haziran 2001 tarihleri arasında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği koordinatörlüğünde yürütülen projenin proje ortakları İstanbul Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’dir. Bu proje kapsamında yurtdışından manuel sandalyeler, spor sandalyeleri, yürüteçler, kanedyenler ve minderler getirtilmiş; Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında TOFD’nin genel merkez binasının tefrişatı yapılmış ve ayrıca dernek binasına fizyoterapi ünitesi kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bir sene boyunca bu ünitede çalışmak üzere 1 iş-uğraş terapisti ve 1 fizyoterapist görevlendirilmiştir. “Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı Kılavuzu” yine bu proje kapsamında tasarlanmış ve içeriği hazırlanmıştır.