I Can Work! (Çalışabilirim!) Projesi

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen Çalışabilirim! Projesi, TOFD’un koordinatörlüğünde 15 Ekim 2014 – 14 Ekim 2015 tarihleri arasında Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu Şube, ROSCOS (Romanya Omurilik Felçlileri Derneği) ve Praxis Europe (İngiltere) ortağında yürütülmektedir. Projenin hedefi; engelli çalışanların ulusal hukukta ve ülke politikasında mevcut durumunun değerlendirilmesidir. Bu kapsamda proje ortakları, Romanya, İngiltere ve Türkiye’ye yapacakları çalışma ziyaretleriyle, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde engelli çalışanların çalışma koşulları ve istihdam politikalarının güncel durumlarını analiz etmektedir. Analiz sonucu engelli ve engelli çalışan kavramları açıklanırken anayasal düzenlemeler, engelli haklarına ilişkin onaylanan uluslararası sözleşmeler ve konu hakkındaki diğer hukuki düzenlemeler her bir ortak tarafından raporlandırılmaktadır. Ayrıca Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası seminerde Romanya, İngiltere ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilgili uzman, akademisyen ve hukukçular ağırlanacaktır.

Ulusal ve uluslararası hukukta yer alan çalışan grupları incelenirken bu gruplardaki engelli çalışanların hak ihlalleri ortaya konarak analiz edilmektedir.  

Proje ortakları bulundukları ülkenin engelli politikalarında bütünleşme sisteminin etkinliği, ayırımcılık yasağının uygulaması gibi konuları değerlendirilerek mevzuat ve uygulamaları inceleyip, konu hakkında önerilerinde bulunduğu karşılaştırmalı raporlar hazırlanmaktadır.

12 aylık proje sonunda, hukukçu akademisyen ve uzmanların hazırlayacağı bu karşılaştırmalı raporlarla Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan engelli çalışanların yasal hakları, uygulamaları, sorunları, çalışma koşullarının ne şekilde iyileştirilebileceğine dair bulgular elde edilecektir.

Proje Koordinatörü: Burak Keskin | E-Mail: burak.keskin@tofd.org.tr

SEMİNERLER T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen Çalışabilirim! Projesi kapsamında 2-3 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel&Convention Center ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Engelli İstihdamıyla İlgili Güncel Politikaların Değerlendirilmesi Semineri’ başarıyla tamamlandı.