İzle Projesi

İZLE – EngelinİZLE Başa Çıkın Projesi

TC. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2014 yılı proje destek programı kapsamında desteklenen ve 1 Ekim 2014 – 1 Ekim 2015 tarihleri arasında uygulanan “İZLE – EngelinİZLE Başa Çıkın” projesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği koordinatörlüğünde ve İstanbul Barosu, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İstanbul İli Beyoğlu Hastaneleri Genel Sekreterliği ortaklığında yürütülmektedir. . Projenin genel amacı; engellilerin ve ailelerinin doğru ve bilimsel bilgi kaynağına erişebilmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, engellilerin yaşadıkları sorunlar ve çözümlerine yönelik bilimsel ve doğru bilgi, kolay ulaşılabilir tek bir online kaynakta toplanmaktadır.

Proje kapsamında öncelikli olarak bir çalıştay organize edilmiştir. Bu çalıştaya çeşitli uzmanlar, akademisyenler ve hukukçularla birlikte farklı engel türlerinden engelli bireyler ve aileleri katılım sağlamıştır. Çalıştayda engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle alakalı toplamda 80 soru çıkartılmıştır. Bu sorular, hukuk, eğitim, sağlık vb. konu başlıklarında belirlenmiştir.

Çalıştay esnasında belirlenen 80 sorunun cevapları, proje ortaklarının TOFD’ye yönlendirdiği uzmanlar, akademisyenler ve hukukçulardan alınmakta ve her biri soru için ilgilisiyle bir çekim yapılmaktadır. Maksimum 3-4 dakikalık uzunluklarda olacak bu videoların montajları tamamlanacak ve ardından proje kapsamında oluşturulan web platformuna yüklemesi yapılacaktır.