Kırlangıç Projesi

ENGELSİZ TASARIMCILAR – KIRLANGIÇ PROJESİ

İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında, ajansın destekleri ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin koordinatörlüğünde yürütülen Engelsiz Tasarımcılar Kırlangıç Projesi 1 Aralık 2012 tarihi itibari hayata geçirilmiştir. Ortopedik engelli gençlerin eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, korunmaya muhtaçlık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması için bilgi, beceri, yapabilirlik, eğitim, kültür, sanat, kişisel gelişim gibi sosyal hizmetlere erişiminin artırılarak eşit fırsatlar sunulmasına ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamak amacı ile yola çıkan bu anlamlı proje İstanbul Avrupa yakasında uygulanmıştır.

12 ay süren KIRLANGIÇ projesi dahilinde İstanbul Avrupa yakasında yaşayan 18-24 yaş arasındaki 36 ortopedik engelli gence Mart ayı itibari ile grafik tasarım alanında mesleki eğitim verildi ve kişisel gelişim eğitimleri sunularak bilgi, beceri, yaratıcılık ve girişimcilik kapasiteleri geliştirildi. 36 Ortopedik genç 12 kişilik gruplar halinde haftada 2 şer gün eğitim gördüler; ulaşım ve öğlen yemekleri proje hizmeti olarak sunuldu.

Tüm bunların yanı sıra program sonunda grafiker olarak mezun olan kursiyerlerin hepsinin İŞKUR’a kaydı yapıldı ve %50’sinden fazlası farklı firmalarda istihdam edildi. Geri kalan proje katılımcısı gençler de kendi girişimleri ile işe yerleşebilecek ve/veya evlerinden serbest çalışabilecekleri şekilde tam donanımlı olarak programı bitirdiler.

Aynı zamanda program çerçevesinde mezun olan 18 gencin istihdam edileceği yerler ve kursiyerlerin tamamının yaşam alanları (yaşadıkları yer ev, yurt… vb.) mimari açıdan engelli standartlarına uygunluğu konusunda tespit çalışmaları yapılarak raporlandırılmıştır. Ayrıca iş yerinde birlikte çalışacakları iş arkadaşlarına da ve kursiyerlerin ailelerine de engelliler ile iletişim ve sosyal hayatı paylaşma konularında da seminerler verilerek engellilik konusunda empati yapmaları sağlandı ve farkındalıkları arttırıldı.

Böylelikle sağlıklı bir çevrede bağımsız şekilde hareket edebilme olanağı yakalayan 36 genç daha toplumsal hayattan kendisini soyutlayan tüm unsurları verilen eğitimler, seminerler ve mimari danışmanlık hizmetleri sonucunda bir meslek sahibi olarak ortadan kaldırdı ve bu gençlerin eğitim, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişimleri arttırıldı.

Ecesu ALYANAK | Proje Koordinatörü

E-mail: ecesu.alyanak@tofd.org.tr