Masal TV ile Hayalleriniz Gerçek Olsun

PROJE HAKKINDA

Projenin Uygulama Süresi: 01.10.2018- 30.11.2019
Projenin Sahibi: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)
Proje Ortakları:
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
 • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi (BÖTE)
Projenin İştirakçileri:
 • Bakırköy Kaymakamlığı
 • Bakırköy İlçe MEM
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
 

PROJENİN AMAÇLARI

 1. Projenin çıkış noktası, hareket kabiliyeti sınırlı ancak hayalleri, umutları, hedef ve beklentileri yüksek bedensel engelli çocuk ve gençlerin bu gizli dünyalarının zenginleşmesine katkı sunmaktır.
 2. Verilecek eğitimlerle desteklenerek şekillenen, zenginleşen bu yetenek ve becerilerin gençler için yazarlık, editörlük, senaristlik gibi yazın dünyasında icra edebilecekleri birer meslek haline dönüşmesi ise projenin temel amacıdır.
 3. Bu doğrultuda projenin nihai amacı, ortopedik engelli çocuk ve gençlerin, kendilerini keşfetmelerini, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yeni bir alan açmaktır.
 

PROJENİN HEDEF GRUP VE NİHAİ YARARLANICILAR

 1. 10-16 Yaşları arasında, herhangi bir zihin engeli bulunmayan ve bedeninin üst kısmını kullanma güçlüğü olmayan, bedensel engelli 30 çocuk/genç.
 2. Bu çocuk ve gençlerin bakım veren aileleri ve yakın çevreleri.
 3.  Türkiye’deki tüm omurilik felçli çocuk/genç/yetişkinler.
 4. Bu bireylerin bakım veren aileleri ve yakınları.
 5. Üniversitelerin, eğitim bilimlerine bağlı fakülteleri ile bilgisayar teknolojileri bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrencilerle bu kurumlarda görev yapan akademisyen ve yöneticiler.
 6. Tüm toplum.
 

PROJE FAALİYETLERİ

 1. Proje ekibinin oluşturulması
 2. Dijital yazarlık atölyesinin TOFD Genel Merkez binasında kurulması
 3. Mülakatların yapılması ve hedef grup listesinin oluşturulması
 4. Masal TV web portalının hazırlanması
 5. Eğitim içeriklerinin hazırlanması
 6. Eğitimlerin uygulanması (Toplam, 250 saat)
  • Yaratıcı yazarlık eğitimi (100 Saat-25 hafta, haftada 4 saat uygulama)
  • Web uygulamaları eğitimi (128 Saat - 35 hafta, haftada 4 saat uygulama)
  • Zenginleştirilmiş atölyeler (22 Saat)
 7. Yaratıcı Yazarlık Festivalinin düzenlenmesi
 8. Hedef grup tarafından hazırlanan içeriklerin Masal TV’de yayınlanması
 9. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları
 10. Tanıtım ve görünürlük çalışmaları
  • Açılış toplantısı
  • Görünürlük materyalleri tasarım ve basımı
  • Proje Galası
 11. Raporlama
Masal TV Web Sitesi
  Tamamlanan Proje Faaliyetleri   Masal TV Eğitim Faaliyetleri