TUTORS

TUTORS

 (TUTORS – Akran Danışmanlığı: Omurilik Felçli İnsanların Kişisel Özgürlüklerinin Desteklenmesi Ağı)


 

 “TUTORS” Omurilik Felçlisi Bireylerin Bağımsız Yaşamlarının Desteklenmesi Ağı

Proje ile İspanya’da uygulanan omurilik felçlilerinin birbirine ‘rehber-rehberlik edilen’, ‘Tutors-Tutee’ formunda destek olup deneyimlerini aktarabilmesine dayanan “akran eğitimi” modelinin Türkiye’de pilot uygulamasının yapılması yoluyla yeni bir model geliştirildi. Bu modelin geliştirilmesi aşamasında her iki ülkede eğitim ve tanıtım toplantıları düzenlendi.

“Doğru Bir Destekle Her Şey Mümkün.”

Sayılarla Tutors Projesi:

1 STK eğitimi, STK eğitimine katılan 47 kişi, 1 TUTORS güçlendirme eğitimi, TUTORS güçlendirme eğitimine katılan 27 engelli, 30 TUTORS-TUTEE çifti, 1 platform, 1 izleme-değerlendirme sistemi, 1 konferans, 1 web sitesi, 700 adet broşür, istihdam edilen 9 kişi.

Uygalama Yeri: İstanbul, Ankara, Madrid

Proje süresi: 16 Ay

Yararlanıcı Kuruluş: Foundation for Spinal Cord Injured Persons

Proje Ortakları:

  • Asociacıón De Parapléjicos Y Personas Con Gran Discapacidad Física De La Comunidad De Madrid (Aspaym Madrid),
  • Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği,
  • Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı

 

Temel Faaliyetler:

1. İletişim ve farkındalık faaliyetleri için LinkedIN üzerinde iletişim ağı kurulması

2. Proje başlangıç toplantısının yapılması ve Madrid inceleme ziyaretinin gerçekleştirilmesi

3. Eğitim Programının Türkiye koşullarına ve rehber (Tutors) ve rehberlik edilen (Tutee) bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması

4. Sosyal Hizmet Kurumlarına eğitimler verilmesi

5. Akran Danışmanlığı programının uygulanması

6. Periyodik bülten yayımlanması ve sosyal medya sayfalarının oluşturulması ve yönetilmesi

7. İstanbul’da kapanış sempozyumunun gerçekleştirilmesi

 

“Bu proje sayesinde daha yeni omurilik felçlisi olmuş birçok arkadaşımız, onları bekleyen yeni hayatlarıyla ilgili, uzun yıllardır omurilik felçlisi olan ve hayata dair birçok pratik tecrübe kazanmış arkadaşlarından bu bilgileri alıp kendi yaşamlarına adapte ettiler. Projede sivil toplum kuruluşu üyelerine, belediyelerin engelliler birimi ve ilgili kamu kurumu çalışanlarına “Engelli Bireylere Yönelik Akran Danışmanlığı” eğitici eğitimleri verildi. Proje kapsamında 15’i İstanbul, diğer 15’i Ankara’da olmak üzere toplam 30 omurilik felçlisinin akran danışmanı olmaları sağlandı. Ardından bu arkadaşlarımız (TUTORS) yeni kaza geçirmiş ve desteğe ihtiyacı olan yeni omurilik felçlileriyle (TUTEE) eşleştirildi ve tecrübe aktarımı yapmaları sağlandı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak bu disiplini ve sistemi başarılı bir şekilde derneğimizde oturttuğumuza inanıyoruz. Proje bittikten sonra da Akran Danışmanlığı Programımız devam edecek. Projenin en başarısız olduğu yön; eşleşen çiftlerimize (tutor & tutee) maddi olarak destek sağlanamamasıydı. Bildiğiniz gibi projemizin uygulama sahası Türkiye, fakat koordinatör kurum İspanya. Bir kez daha böyle bir proje yapsak koordinatör kurumu Türkiye’den seçerdik. Sonraki hibe programlarında engelli çocuk ve engelli kadınlara yönelik projelere daha fazla destek verilmeli.”

(Anlatım: Burak Keskin, Türkiye Koordinatörü)
 

Tavsiye Raporu (İngilizce)