Uluslararası Projeler

Çocuk Şenliği

Çocuk Şenliği

10. Uluslararası Çocuk Şenliği; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, dünyanın çeşitli bölgelerinden engelli-engelsiz çocukları İstanbul’da bir araya getirerek “engelli çocukların eşit yaşam haklarının önündeki engellerin kaldırılması” mesajının ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulması... 

Tutors Projesi

Tutors

"TUTORS” Omurilik Felçlisi Bireylerin Bağımsız Yaşamlarının Desteklenmesi Ağı
Proje ile İspanya’da uygulanan omurilik felçlilerinin birbirine ‘rehber-rehberlik edilen’, ‘Tutors-Tutee’

EFE Projesi

EFE

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin koordinatörü olduğu ve Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo da Vinci Ortaklık Programı tarafından desteklenen Employment for Everyone (Herkes için İstihdam) isimli projemiz Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Slovenya ve İtalya ortak çalışmasıyla 


 
ibb

MISSING LINK

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme  - Grundtvig Ortaklık Programı tarafından desteklenen Missing Link (Eksik Bağlantı) isimli 

İzle Projesi

CNCVET

Mesleki Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Kişilere yönelik iki akışlı bir Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci VETPRO Projesidir.

Freedom Under The Water

BIOMECHANICS HUMATERRA MODERN DANS PROJESİ​

Biomechanics, engelli sanatçılar için Avrupa çapında artistik rekreasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir sahne sanatları projesidir. 


Adalete Erişim Sempozyumu

AB İŞKUR PROJESİ

2005 yılında gerçekleştirdiğimiz AB - İŞKUR Projesi ile çalışma hayatına hiç katılmamış ortopedik engelliler için yeni iş ortamlarının bulunması ve iş hayatına adaptasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.

Handicap International Projesi

Handicap International – Türkiye Programı tarafından desteklenen ve 17 Haziran 2000 ve 17 Haziran 2001 tarihleri arasında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği koordinatörlüğünde yürütülen projenin proje ortakları 

I Can Work(Çalışabilirim) Projesi

I CAN WORK!(ÇALIŞABİLİRİM!)

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen Çalışabilirim! Projesi, 


Adalete Erişim Sempozyumu

“Engelli Ayrımcılığı İle Mücadelede İzleme” Projesi

‘Türkiye’de Engelli Ayrımcılığı ile Mücadelede İzleme, Belgeleme ve Raporlama Yöntemiyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi’  Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Finanse Edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Yararlanıcı Olduğu «Siyasi Kriterler Hibe Programı: Sivil Toplum Diyaloğu- III» Hibe Programı Kapsamında Desteklenmektedir.

Kırlangıç Projesi

USER DRIVEN

Son yirmi yılda, AB'de ve dünyanın dört bir yanındaki gelişmiş ülkelerde özürlülere sosyal bakım ve destek hizmeti sunan kuruluşlar, toplumdaki iki önemli toplumsal eğilim ve paradigma kaygısıyla daha fazla karşı karşıya kalmakta ve meydan okumaktadır: sağlayıcı tarafından yönlendirilen, kullanıcı odaklı hizmetlere, hayır kurumlarından vakıflara ve sosyal işletmelere dönüşüme kadar uzanmaktadır.