User Driven

Son yirmi yılda, AB'de ve dünyanın dört bir yanındaki gelişmiş ülkelerde özürlülere sosyal bakım ve destek hizmeti sunan kuruluşlar, toplumdaki iki önemli toplumsal eğilim ve paradigma kaygısıyla daha fazla karşı karşıya kalmakta ve meydan okumaktadır: sağlayıcı tarafından yönlendirilen, kullanıcı odaklı hizmetlere, hayır kurumlarından vakıflara ve sosyal işletmelere dönüşüme kadar uzanmaktadır.

 

PROJE HEDEFLERİ

- AB'nin farklı üye ülkelerindeki engellilerle, insanlar için 'kullanıcı odaklı örgütler' ve 'sosyal işletmeler' hakkında bilgi birikimi ve deneyim alışverişinde bulunmak. Bu amaçla hizmet sunan organizasyonlar, engellilerin, organizasyonlar ve Avrupa'daki farklı bölgelerdeki eğitim enstitüleri vesilesiyle bilgi ve tecrübe değişimi yapacaklardır. Belçika, İspanya ve Polonya'da dört ortak toplantı ve üç eğitim seansı olacak. Üç çarpma olayı sırasında, iki açık Bulgaristan ve Türkiye'de seminerler ve İngiltere'de kapanış konferansı, proje ana hedef gruplarının katılımcıları bulguları ve deneyimleri yerel ve bölgesel düzeyde akranlarıyla paylaşma ve tartışma fırsatına sahip olabilirsiniz.

- Engelli hizmeti eğitmek için - kullanıcı odaklı kuruluşları yönetmek, çalıştırmak ve denetlemekle zaten ilgilenen kullanıcıları gelecekte bu rolü oynamak istiyor. Proje tanıtımcısı ve iki eğitimci tarafından düzenlenen üç eğitim seansı boyunca projenin ortakları, farklı alanlarda daha fazla yer almak isteyen insanların bilgi becerileri ve kapasitelerinin örgütlenmeleri ve karar verme yapıları geliştirilecektir.

- Açık seminerler sırasında kullanıcı odaklı sosyal işletmelerin konsepti ve işleyişini yaymak, tartışmak ve karşılaşmak için, yerel engelli kullanıcılar, sosyal hizmetler, eğitim enstitüleri ve yetkililer için tasarlanmış, proje web sitesi ve diğer yayma kanalları olacaktır.

 

PROJE ETKİNLİKLERİNİN HAZIRLANMASI

Engelli öğrencilerin ve ortak STK'ların yöneticilerinin mesleki eğitim ve öğretimi, proje tanıtımcısı ve Belçika, İspanya ve Polonya'daki ortak üniversiteler tarafından düzenlenen üç eğitim seansı boyunca sağlanacaktır. Bu eğitim kurslarını hazırlamak için 'eğitim' proje ortakları

- Üç tematik eğitim paketi geliştirecekler. Proje konularında belirli eğitim paketleri henüz mevcut değil çünkü Avrupa bağlamında, eğitim ortaklarının yöneticileri ve eğiticileri, basılı veya elektronik kaynaklarda bulunan bilgi ve belgeler mevcut.

- Konuşmalar, tartışmalar, görüşleri, sunumları ve modeli ziyaretleri ile eksiksiz ve çeşitli bir eğitim programı geliştirecekler. İyi uygulama ve diğerleri.

- Beş günlük eğitim oturumlarının pratik hazırlığından emin olun. Uygun ve erişilebilir bir konaklama aramak zorunda ve eğitim yerleri için eğitim materyalleri ve eğitim ekipmanlarının bulunduğundan emin olmaları gerekir; yiyecek ve içecekler.

 

PROJE SÜRESİ: 24 AY

PROJE ORTAKLARI: BELÇİKA, İSPANYA, POLONYA, UK, BULGARİSTAN, TÜRKİYE